Stvorlistok

Administratívny servis

Práca v Rakúsku si vyžaduje obrovské množstvo formalít a vyznačuje sa pomerne komplikovanou byrokraciou. Našim klientom (t.j. registrovaným osobám v organizácii), ale aj neklientom (t.j. neregistrovaným osobám v organizácii) ponúkame širokú škálu služieb:

 • Založenie živnostenského oprávnenia v Rakúsku
 • Zrušenie, prerušenie alebo obnovenie živnostenského oprávnenia v Rakúsku
 • Pomoc so všetkými ďalšími úkonmi spojenými so živnosťou
 • Pomoc pri kontakte s rakúskymi úradmi, najmä so sociálnou poisťovňou „SVS“ a daňovým úradom „Finanzamt“.
 • Individuálne poradenstvo v oblasti rodinných prídavkov, práceneschopnosti, odchodu do dôchodku a pod.
 • Pomoc s úradnými záležitosťami na Slovensku
 • Pomoc s daňovým priznaním
 • Zabezpečenie zastupovania
 • Prekladateľské služby (vrátane úradných prekladov, poplatky podľa zákona)
 • Tlmočnícke služby
 • Iné

V prípade otázok nás kontaktujte na čísle: +421 907 657 669

Široký rozsah horeuvedených služieb sa zabezpečuje za administratívne poplatky.