Stvorlistok

Práca v Rakúsku

Práca pre zdravotné sestry, opatrovateľov a opatrovateľky v Rakúsku

Už desiatky rokov Vám úspešne pomáhame uplatniť sa na trhu práce v Rakúsku v oblasti opatery seniorov v domácnosti.

Naším cieľom je poskytovať kvalitné služby a docieliť tak spokojnosť na obidvoch stranách, tej Vašej i na strane opatrovanej osoby v Rakúsku.

Za naše najdôležitejšie poslanie považujeme zabezpečenie legálnej a dobre platenej práce pre uchádzačov a vysoko kvalitnú, profesionálnu ošetrovateľskú starostlivosť pre rakúske rodiny.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Povinnosti uchádzačov (§ 159 a 160, v súlade so zákonom GeoW):

 •  Opatrovateľská služba (pomoc pri vykonávaní bežných činností človeka a stály dozor)
 •  Spoločenská funkcia
 •  Starostlivosť o domácnosť
 •  Lekársky doprovod

Pracovná doba:

 • 2-3 týždňové turnusy

Druh pracovného pomeru:

 • Opatrovatelia pracujú s rakúskym živnostenským listom, podľa rakúskeho zákona § 159 a § 160 GewO 1994 o opatrovaní osôb.

Miesta:

 •  Primárne Viedeň a Dolné Rakúsko
 •  Celé Rakúsko

Požiadavky:

 •  Odborné vzdelanie (kvalifikovaný ošetrovateľ) alebo opatrovateľský kurz
 •  Znalosť nemeckého jazyka na komunikatívnej úrovni
 •  Empatický prístup a ochota prispôsobiť sa starým a chorým osobám
 •  Fyzická a psychická spôsobilosť na prácu opatrovateľa/ky
 •  Čistý výpis registra trestov

Ponúkame:

 • Denný zárobok vo výške medzi 70 a 85 EUR/brutto (závisí od Vašich vedomostí a skúseností ako aj od stavu pacienta). Honorár je vyplácaný priamo opatrovateľovi-ke/zdravotnej sestre.
 • Organizácia dopravy „z domu do domu“, preplatené cestovné náklady
 • Pravidelný príjem
 • Pomoc s úradnými záležitosťami v Rakúsku aj na Slovensku
 • Pomoc so živnostenským oprávnením, prihlásenie, pozastavenie, obnovenie, zrušenie a iné
 • Pomoc s daňovým priznaním
 • Nepretržitý kontakt: 24-hodinový servis agentúry
 • Odborné kurzy, kurzy nemeckého jazyka
 • Zabezpečenie zastupovania
 • Prekladateľské služby (vrátane úradných prekladov, poplatky podľa zákona)
 • Stabilitu (na trhu od r.2005)

Široký rozsah horeuvedených služieb sa zabezpečuje za administratívne poplatky. Na registráciu sú potrebné nasledovné dokumenty.

V prípade, že ešte nemáte živnosť v Rakúsku:

 • životopis v nemčine
 • 1 x fotka tváre (cca 3x3cm)
 • 1 x kópia opatrovateľského kurzu (alebo vysvedčenia o zdravotníckom vzdelaní)cv slovenskom aj v nemeckom jazyku
 • 1 x originál výpisu z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
 • 1 x overená kópia občianskeho preukazu
 • Podpísaný súhlas na spracovanie osobných údajov

V prípade, že už máte otvorenú alebo pozastavenú živnosť v Rakúsku:

 •  životopis v nemčine
 •  1 x fotka tváre (cca 3x3cm)
 •  1 x kópia opatrovateľského kurzu (alebo vysvedčenia o zdravotníckom vzdelaní)cv slovenskom aj v nemeckom jazyku
 •  1 x kópia živnostenského listu
 •  1 x kópia výpisu z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
 •  1 x kópia potvrdenia o poistení z SVS (tlačivo, kde Vám bolo pridelené tzv. „Versicherungsnummer“)
 •  1 x kópia potvrdenia od lekára o zdravotnej spôsobilosti vykonávať prácu opatrovateľa (nie staršie ako 3 mesiace)
 •  1 x overená kópia občianskeho preukazu
 •  Podpísaný súhlas na spracovanie osobných údajov

Dokumenty k registrácii nám môžete poslať:

 •  Oskenované mailom na adresu: info@ozkika.sk
 •  Alebo poštou na adresu: Revolučná 28, 98401 Lučenec
 •  Alebo ich môžete priniesť osobne na adresu: Revolučná 28, 98401 Lučenec (Po.-Štv.: 8:00-15:00)

Priebeh výberu uchádzačov o prácu:

 • Registrácia uchádzačov v OZ KIKA
 • Výber z registrovaných uchádzačov spolupracujúcou rakúskou agentúrou
 • Podpis organizačnej zmluvy medzi rakúskou agentúrou a uchádzačom
 • Organizácia vycestovania uchádzača za prácou