Stvorlistok

Vzdelávanie

Zvýšenie Vašej hodnoty na trhu práce znamená viac lepších a lepšie platených pracovných možností. Človek sa učí celý život, nečakajte kým Vás niekto predbehne.

Ponúkame:

 •  kurzy nemeckého jazyka
 • opatrovateľské kurzy s certifikátom v slovenskom aj v nemeckom jazyku

Miesto konania kurzov:

 •  v Lučenci

Najbližšie termíny kurzov – kurzy sa otvárajú hneď po naplnení dostatočného počtu uchádzačov, preto neváhajte a registruje sa tu:

Alebo zavolajte priamo na číslo 0907 657 669 a získajte hneď aj informáciu o najbližšom termíne kurzu.

Poplatky za kurzy:

 • Nemecký jazyk 70 EUR (rozsah kurzu: 28 hod)
 • Opatrovateľský kurz 230 EUR (rozsah kurzu: 230 hod)

Poskytujeme aj opatrovateľské kurzy preplatené Úradom práce – REPAS!

OPATROVATEĽSKÝ KURZ

Opatrovateľský kurz sa stal nevyhnutnou podmienkou na získanie legálnej práce opatrovateľa/ky v Rakúsku prípade, že uchádzač nemá predošlé odborné vzdelanie v tejto oblasti. Absolvovaním nášho akreditovaného opatrovateľského kurzu uchádzač získa vedomosti a praktické skúsenosti, ktoré využijete pri výkone svojej práce. Zároveň v agentúre získava pozíciu prednostného uchádzača o prácu. Opatrovateľský kurz vykonávame na základe akreditácie 7524/2010 Min.práce soc.vecí a rodiny SR. Cieľom opatrovateľského kurzu je osvojenie poznatkov a skúsenosti, ktorými sa uchádzač stane plnohodnotnou podporou osoby odkázanej na opateru. Každý uchádzač po úspešnom absolvovaní skúšky dostáva certifikát, s ktorým stáva legálnym uchádzačom o túto prácu.

Obsah opatrovateľského kurzu:

 • úvod do opatrovateľstva,
 • základy hygieny a náuka o infekciách,
 • prvá pomoc,
 • princípy starostlivosti o starých, dlhodobo alebo ťažko chorých a postihnutých klientov,
 • základy fyzioterapie, ergoterapie, ergonómie, zaobchádzanie a transport,
 • bezpečnosť, prevencia úrazov,
 • psychológia s dôrazom na ošetrovanie a starostlivosť o starých, postihnutých a chorých ľudí,
 • komunikácia, zvládanie konfliktov, psychohygiena a tímová práca,
 • základy sociálnej pomoci a starostlivosti – Legislatíva (zákon o ochrane osobných údajov, živnostenský zákon, …).

KURZ NEMECKÉHO JAZYKA

Ovládanie nemeckého jazyka aspoň na komunikatívnej úrovni je základným predpokladom pre prácu v nemecky hovoriacich krajinách. Cieľom nášho kurzu je osvojiť si slovnú zásobu a základnú gramatiku špecializovanú na opatrovateľskú prax, precvičenie komunikácie s pacientmi, ošetrujúcim lekárom a príbuznými, kvalitná výučba pod vedením profesionálnych lektorov.

Obsah kurzu nemeckého jazyka:

 • výber zo základnej gramatiky NJ
 • základná odborná terminológia v oblasti opatrovateľstva
 • slovná zásoba pre každodenné činnosti
 • komunikácia s pacientom, ošetrujúcim lekárom a príbuzenstvom